Qara qu quşu simvolizmi (mənəvi mənalar və şərh)

Kelly Robinson 04-06-2023
Kelly Robinson

Qara qu quşu tamamilə qara tüklü və qırmızı gözlü böyük su quşudur. Adına baxmayaraq, qara qu quşu həm də ağ və ya boz ola bilər. Onun vətəni Avstraliya və Yeni Zelandiyadır, lakin Şimali Amerika və Avropa da daxil olmaqla dünyanın digər hissələrinə təqdim edilmişdir.

Qara Qu quşu simvolizmi nə deməkdir?

Qara qu quşu folklorda və ədəbiyyatda məşhur quşdur və bir çox mədəniyyətlərdə simvol kimi istifadə edilmişdir. Bəs qara qu quşları həqiqətən nəyi simvollaşdırır? Simvolizmə daha yaxından nəzər salaq.

1. Uğurların simvolu kimi Qara Qu quşu

Bəzi mədəniyyətlərdə qara qu quşu uğurlar çırağı kimi qəbul edilir. Bunun səbəbi nadir quş olmasıdır. Məsələn, Qərbi Avstraliyada qara qu quşu görmək Yeni Zelandiyada təfsir olunduğu kimi, uğurlar kimi qəbul edilir.

2. Qara qu quşu uğursuzluğun simvolu kimi

Bəzi mədəniyyətlərdə qara qu quşu uğursuzluq simvolu kimi qəbul edilir. Çünki qara qu quşu ölüm və qaranlıqla əlaqəli quşdur. Bir çox mədəniyyətlərdə qara ölüm və yas rəngi kimi qəbul edilir.

3. Qara qu quşu çevrilmə simvolu kimi

O, həm də transformasiya və mənəviyyat rəmzi olaraq görülür. Çünki qara qu quşu rəngini dəyişə bilən quşdur. Qara qu quşu ağ rəngdə doğulan, lakin yetkinləşdikcə qara rəngə çevrilən nadir quşdur. Rəngdəki bu dəyişiklik çevrilmənin simvolu olaraq görülür vəartım.

4. Qara Qu lütf və gözəlliyin simvolu kimi

Ağ Qu kimi Qara Qu zərifliyi, zərifliyi və daxili gözəlliyi simvollaşdırır. Ancaq o, həm də şeylərin qaranlıq tərəflərini, həyatın bilinməyən və ya gizli tərəflərini təmsil edir. Qara Qu quşu kölgə özünü, ruhun qaranlıq gecəsini və ya gözdən gizlədilən hər şeyi təmsil edə bilər.

Qara qu quşu tez-tez incəsənət və ədəbiyyatda gözəllik simvolu kimi istifadə olunur. Onun əzəmətli qanadları və zərif hərəkətləri onu rəssamlar və yazıçılar üçün məşhur mövzu halına gətirir.

Dünyada Qara Qu Simvolizmi

Bəzi mədəniyyətlərdə qara qu quşu pis əlamət kimi qəbul edilir. Quş tez-tez qaranlıq, ölüm və pisliklə əlaqələndirilir. Digər mədəniyyətlərdə qara qu quşunun ölüm gətirən olduğuna inanılır. Və nəhayət, quş bəzi başqa mədəniyyətlərdə yenidən doğulma və yenilənmə simvolu kimi qəbul edilir.

1. Müxtəlif mədəniyyətlərdə qara qu quşu

Qara qu quşunun mifologiyada və folklorda simvolizmin uzun tarixi var. Roma mifologiyasında o, Venera ilahəsi və Zevsin oğlu Roma tanrısı Apollonla əlaqələndirilirdi. Hər iki istinadda qara qu quşu sevgi, romantizm və gözəllik simvolu kimi görünür. Həmçinin, o, çox vaxt cənnəti və saflığı simvolizə edirdi.

Qara qu quşunun da qaranlıq və mənfi tərəfləri var. Bəzi mədəniyyətlərdə qara qu quşu ölüm və ya uğursuzluq simvolu kimi qəbul edilir. Yerli Amerika mədəniyyətlərində məxluq ruhu ilə əlaqələndirilirxəstəlik və ölüm. Avstraliya aborigen mifologiyasında qara qu quşu su və məhsuldarlıqla əlaqəli bir totem heyvandır.

Çində o, xoşbəxtlik rəmzidir. Yaponiyada qara qu quşu sədaqəti və can yoldaşını simvollaşdırır. Bu həm də intuisiya və şəfqət simvoludur. Quşun gələcəyi görə biləcəyi və insanları təhlükədən xəbərdar etdiyi deyilir.

Həmçinin bax: 5 Nömrə Haqqında Xəyal Etmək (Mənəvi Məna və Təfsir)

2. Tarotda Qara Qu Simvolizmi

Qara qu quşu Tarotda da simvoldur. Böyük Arcana-da Qüllənin kartı kimi görünür. Qüllə məhv və xaos kartıdır. Bu, hər şeyin dağıldığı bir dövrü təmsil edir və biz sıfırdan yenidən başlamalıyıq. O, həmçinin bəzi tarot göyərtələrində İblisin simvoludur.

3. Astrologiyada qara qu quşu

Astrologiyada qara qu quşu Saturn planeti ilə əlaqələndirilir. Saturn ölüm və yenidən doğulma, məhdudiyyət və məhdudiyyət planetidir. Bu, karma planetidir və çətin yoldan öyrənilmiş dərslərdir.

Qara qu quşu Əqrəb bürcü ilə də əlaqələndirilir. Əqrəb çevrilmə və bərpa əlamətidir. Bu, ölümün, cinsiyyətin və sirlərin əlamətidir.

4. Kimyagərlikdə qara qu quşu simvolizmi

Kimyagərlikdə qara qu quşu hər şeyin yarandığı ilk maddə olan prima materialı simvollaşdırır.

Kimyagərlikdə qara rəng elementi ilə əlaqələndirilir. Yer. Yer sabitlik, təhlükəsizlik və praktikliyin elementidir. Bufiziki və maddi dünyanın elementi.

Qara qu quşu həm də kölgə mənliyinin simvoludur. Kölgə mənlik, hətta özümüzdən də gizlətdiyimiz hissəmizdir. Kölgə mənlik üz-üzə gəlməkdən qorxduğumuz qaranlıq, mənfi və təhlükəli hissəmizdir.

Quş həmçinin bir dövrün sonu və digərinin başlanğıcı ilə əlaqələndirilir. Qara qu quşu ölümün son deyil, yeni başlanğıc olduğunu xatırladır.

5. Ədəbiyyatda Qara Qu

Qara qu quşu ədəbiyyatda və nağıl hekayələrində məşhur motivdir. Ən məşhur nümunə, çirkin ördək balasının əslində gözəl bir qu quşu olduğu “Çirkin ördək balası” nağılıdır. Qara qu quşu həm də Qu gölü kimi baletlərdə məşhur simvoldur. Bu baletdə qara qu quşu şər, ağ qu quşu isə saflıq rəmzidir.

6. Populyar mədəniyyətdə qara qu quşu simvolu

Qara qu quşu məşhur mədəniyyətdə də istifadə edilmişdir. Məşhur nümunələrdən biri “Qara Qu quşu” filmidir. Bu filmdə qara qu quşu istək və şirnikləndirməni və qadın cinsiyyətinin gücünü simvollaşdırır. O, həm də insan təbiətinin qaranlıq tərəfinin simvoludur.

7. Mənəviyyatda Qara Qu Simvolizmi

Qara qu quşu bəzi dinlərdə ilahiliyin əksidir. Hinduizmdə qara qu quşu Kali ilahəsinin təmsilidir. Buddizmdə qara qu quşu nirvana simvoludur. Buddistlər inanır ki, biznirvanaya çatırıq, biz ölüm və yenidən doğulma dövründən azad oluruq.

8. İncildə qara qu quşu simvolizmi

Xristianlıqda qara qu quşu şeytanın simvoludur. Müqəddəs Kitabda Şeytan tez-tez qaratoyuq və ya qarğa kimi təsvir edilir. Bəzi xristian ənənələrində qara qu quşu da günahın simvoludur.

Qara qu quşu İncildəki quşlardan biridir. Qanunun təkrarı kitabında qu quşu yeməməli olduğumuz murdar quşlardan biri kimi qeyd olunur. İsraillilərə yırtıcı quşları, o cümlədən qara qu quşunu yeməmək barədə xəbərdarlıq edilir.

Qara qu quşu haqqında Yeşaya kitabında da bəhs edilir. Bu kitabda Allah deyir ki, israillilər ona itaət etməsələr, onları ovlamaq üçün bir yırtıcı göndərəcək. Bu yırtıcı çox vaxt qara qu quşu kimi şərh olunur. Vəhy kitabında qu quşunun qara lələkləri də pisliyin təmsilidir. O, Allahın taxtını əhatə edən dörd heyvandan biridir.

Qara Quyu Yuxuların Simvolizmi

Qara qu quşu yuxularda güclü bir obrazdır. Qara qu quşunu gözəllik və ya qaranlığın simvolu kimi görsəniz də, o, güclü və həyəcanverici bir varlıqdır. Qara qu quşu işıq və qaranlığın eyni sikkənin iki üzü olduğunu xatırladır.

Quş insan təbiətinin ikililiyinin metaforasıdır. Yuxularınızda qara qaranquşu gördüyünüz zaman, bu, öz kölgənizlə qarşılaşmağa hazır olduğunuza işarədir. Qorxularınızla üz-üzə gəlməyin və onlardan lazım olan dərsləri öyrənməyin vaxtıdırsizə öyrədir.

Mədəniyyətinizdən və ya dininizdən asılı olmayaraq, qara qu quşu uzun bir mənəvi məna tarixi olan vurğulayıcı simvoldur. Yuxularınızda və ya real həyatda qara qu quşu görürsünüzsə, bunun sizin üçün nə demək ola biləcəyini düşünün.

Qara Qu quşu totem heyvanı

Qara qu quşu məşhur totem heyvanıdır. . Totem qəyyum və ya qoruyucu kimi görülən bir heyvandır. Yerli amerikalılar və digər yerli xalqlar uzun müddətdir ki, heyvanların bizə rəhbərlik etmək və qorumaq gücünə inanırlar.

Qara qu quşu güclü totem heyvanıdır. Bu çevrilmə, ölüm və yenidən doğulmağı simvollaşdırır. Qara qu quşu həm də işığa çıxmazdan əvvəl ruhun qaranlıq gecəsindən keçməli olduğumuzu xatırladır.

Qara qu quşu ümid simvoludur. Bu, bizə xatırladır ki, hətta ən qaranlıq vaxtlarda belə, tunelin sonunda həmişə işıq var.

Həmçinin bax: Şeytan haqqında yuxu (Ruhi mənalar və şərhlər)

Əgər bu güc heyvanı sizi cəlb edirsə, bu, dəyişikliyə hazır olduğunuzu ifadə edə bilər. Qara qu quşu keçmişi buraxıb gələcəyə qucaq açmağınıza kömək edə bilər.

Son Düşüncələr

Qara qu quşu uzun bir məna tarixi olan güclü simvoldur. Qu quşu lələkləri çox vaxt qaranlıq, ölüm və pisliklə əlaqələndirilir. Lakin qara qu quşu həm də müdriklik, dirçəliş və yenilənmə üçün metafora kimi qəbul edilir. Yuxularınızda və ya real həyatda qara qu quşu görürsünüzsə, bunun sizin üçün nə demək olduğunu düşünmək üçün bir az vaxt ayırın.

Təcrübəniz varmı?qara qu simvolizmi ilə? Aşağıdakı şərhlərdə fikirlərinizi bölüşün.

Kelly Robinson

Kelly Robinson insanlara xəyallarının arxasında gizlənmiş mənaları və mesajları açmağa kömək etmək ehtirası olan ruhani yazıçı və həvəskardır. O, on ildən artıqdır ki, yuxuların təfsiri və ruhani rəhbərliyi ilə məşğul olur və çoxsaylı insana öz yuxularının və görmələrinin əhəmiyyətini anlamağa kömək etmişdir. Kelly inanır ki, xəyalların daha dərin məqsədi var və bizi həqiqi həyat yollarımıza doğru istiqamətləndirə biləcək dəyərli fikirlər var. Mənəviyyat və xəyalların təhlili sahəsində geniş biliyi və təcrübəsi ilə Kelli öz müdrikliyini bölüşməyə və başqalarına mənəvi səyahətlərində kömək etməyə həsr edilmişdir. Onun blogu, Dreams Spiritual Meanings & amp; Symbols, oxuculara arzularının sirlərini açmağa və mənəvi potensialından istifadə etməyə kömək etmək üçün dərin məqalələr, məsləhətlər və resurslar təklif edir.